Bokföring/Redovisning

Löpande bokföring måste alla som driver en närings- verksamhet ha. Vi kan utföra bokföring på plats hos Er eller här hos oss.

Lägg tid på att utveckla företaget och låt oss ta hand om bokföringen. Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen i ert företag. Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan formar vi ett samarbete efter just ert företags behov.

Bokslut

Vi ger Er den hjälp ni behöver att sammanställa ert bokslut och tar fram material som lämnas till revisorn. Vi upprättar alla handlingar som behövs för dig och myndigheter.

När väl grunden i redovisningen, den löpande bokföringen, är gjord är det dags för bokslut. Vi hjälper er gärna att upprätta månadsbokslut, delårsbokslut, årsbokslut och årsredovisning.

Årsredovisning

Årsredovisningen är den del av bokslutet som är offentlig. Vi gör så att den är representativ för Ert bolag

Löner

Vi tar hand om din löneadministration, du får en effektiv hantering som fungerar året om, och ditt företag slipper problem med sjukfrånvaro och semesterledighet.

Deklarationer

Vi hjälper er med alla slags deklarationer. Både privata deklarationer och bolagsdeklarationer, K10:or mm.